WORKS

SASU・KESASU・KE

HOUSING

2017

LOCATION
KANAGAWA
TOTAL FLOOR AREA
446.02㎡
PUBLICATION
SHINKENCHIKU 2017/08
PHOTOGRAPH
TARO HIRANO
close